A cookie-k segítenek a szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink igénybe vételével beleegyezel a cookie-k használatába.
Menü

Cetelem Online Áruhitel

Hite

 

Hiteligénylés 5 perc alatt, azonnali hitelbírálattal, otthonról, kényelmesen

ligénylés 5 perc alatt, azonnali hitelbírálattal, otthonról, kényelmesen 

Készítse elő okmányait! 

Amire szüksége lesz: 

 • Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és  lakcímkártya 
 • Vagy 
 • Érvényes útlevél és lakcímkártya 
 • Érvényes adóigazolvány 

 

Biztosra akar menni a hiteligénylés kitöltésekor? 

 

 • Nyissa meg számítógépén, vagy szükség esetén nyomtassa ki az online hiteligénylési segédletet! 
 • Tartsa megnyitva ezt az oldalt is, és használja az online igénylés során 

  Elakadt? Kérdése Van? 

 • Olvassa el a súgót, vagy hivjon minket a (partner telefonszáma)-es számon 

 

Hitelajánlatunk

Áruhitel referencia THM: 9,92%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 36 hónap futamidő esetén.
A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra.
Éves ügyleti kamat: 9,50%. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 10, 12, 15, 20, 24, 30, vagy 36 hónap.  Az igényelhető hitelösszeg: 50 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Önrész, nem kötelező, de az ügyfél választása és / vagy a hitelbírálat eredménye szerint változhat.

Reprezentatív példa 2 000 000 Ft-os vételár esetén:

Önrész:                                             0 Ft

Kezelési díj:                                                                                  0 Ft

Hitelösszeg:                      2 000 000 Ft

Referencia THM:                                                                   9,92 %

Futamidő:                              36 hónap

Havi törlesztőrészlet:                                                      64 065 Ft

Fix, éves ügyleti kamat:          9,50 %

A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül):               2 306 340 Ft

 

A GLOBAL INSTORE KFT. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben.

https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok 

  Érvényes: 2021. február 1. napjától visszavonásig.

Feltételek és dokumentumok

Hiteligénylést Bankunkhoz mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi  követelményeknek: 

 • Természetes személy 
 • 18. életévét betöltötte 
 • Magyarországon levő állandó lakcím 
 • Igazolt, rendszeres jövedelem 
 • Tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség 
 • Munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség 
 • Aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt 

A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:

1. Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok 

 • Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya,  új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy 
 • Érvényes útlevél és lakcímkártya 

2. Jövedelmet igazoló okmányok 

Ha Ön munkavállaló 

 • 30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagy legalább a  futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a Magyar Cetelem Zrt.  formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás) Vagy 
 • Azon bankszámla utolsó 3 kivonata, amely a hiteligénylő aktív ugyanazon munkáltatónál eltöltött minimum 3 hónapja fennálló  munkaviszonyából származó jövedelmét jogcímében is és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az  ügyfél és / vagy adóstárs nevére, és a hiteligénylésben megadott cím (ek) re szól. 
  Nyugdíj igazolás esetén az utolsó havi bankszámlakivonat szükséges. 
  Ha Ön egyéni vállalkozó vagy cégtulajdonos 
 • Vállalkozók - gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás  alkalmazottja - esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás. 
  Ha Ön őstermelő 
 • Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás 
  Ha Ön nyugdíjas 
 • Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a hiteligénylő nyugdíját  jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél  házastársával közös névre szóló, nyugdíj törzslap, 
 • Vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről.  
 • Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló határozat, amely  legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását tartalmazza. 
 • A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyéb jövedelempótló  ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről. 
 • Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció esetében gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti  jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre 

Letölthető dokumentumok

  Hosszabb-kevesebb extraPÉLDA SZÖVEG - Magyar Cetelem küld személyre szabott tartalmat

Letölthető dokumentum

Munkáltatói igazolás 

https://www.curver-lifestyle.hu/custom/curverlifestyle/image/data/Cetelem/munkaltatoi_igazolas.pdf

Ügynöki tájékoztató

https://www.curver-lifestyle.hu/custom/curverlifestyle/image/data/Cetelem/Global%20Instore%20Kft_%C3%BCgyn%C3%B6ki%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_f%C3%BCgg%C5%91.pdf

Jövedelem-változás hatásainak bemutatása
https://curver-lifestyle.hu/custom/curverlifestyle/image/data/Cetelem/J%C3%B6vedelem%20v%C3%A1ltoz%C3%A1s%20hat%C3%A1sainak%20bemutat%C3%A1sa_20200701.pdf

 

         Linkek 

Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól: 

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztato-a-tulzott-eladosodottsag-kockazatairol.pdf

Cetelem dokumentumok: 
https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok 

Jövedelem-változás hatásainak bemutatása

 

  Ügynöki tájékoztató 

 • Cégnév: 
 • Székhely: 
 • Levelezési cím: 
 • Felügyeleti hatóság megjelölése: Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: 1850 Budapest, Központi  telefon: (36-1) 428-2600, központi fax: (36-1) 429-8000, E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
 • Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A  nyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül. 
 • Társaságunk függő közvetítőként a Magyar Cetelem Zrt. megbízó nevében és javára jár el, a megbízó  érdekeit képviseli. 
 • Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez  kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi  szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő - személyre szabott ajánlások adása (hiteltanácsadás)  szolgáltatást nem nyújt. 
 • Társaságunk pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el.  Társaságunk a Magyar Cetelem Zrt. pénzügyi intézménytől közvetítői díjat nem kap. 
 • A Magyar Cetelem Zrt. biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére vagy  mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy  más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse. A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt valamennyi, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben,  annak nyitvatartási idejében, ennek hiányában a székhelyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig, a  telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon és a hét egy munkanapján (hétfő) 8 órától 20  óráig, elektronikus eléréssel - üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva - az írásbeli  panaszt folyamatosan fogadja. A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és  szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet a Magyar Cetelem Zrt. a  panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati  példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli  panasz esetén az ügyfélnek megküldi. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Magyar  Cetelem Zrt. a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt  szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek  megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. A Magyar Cetelem  Zrt. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30  napon belül megküldi az ügyfélnek. A Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe és illetékességébe  tartozik a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó - jogviszony létrejöttével és teljesítésével  kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a Pénzügyi Békéltető Testület  egyezség létrehozását kísérli meg, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. 
 • Társaságunk az ügyfél számára más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat nem számít fel. 
blog comments powered by Disqus